Amaç Yokluğundan Ölmek

İnsanoğlunun kendini bilmesi ile başlayan hayat serüveni iniş ve çıkışlardan ibarettir. İnsan zamanın kendisinde kenetlendiği bir bilinmezlik ile hayat sürer âlem de.

Bazen hastalık ve sıkıntılar bazen huzur ve mutluluklar yaşar; maddi ve manevi sıkıntıların kıskacında nefes alıp vermeye çalışır.

Her dem hayata tutunmaya çalışan insanoğlu sayısız heyulaya sarılarak hayatı çekici kılmaya çalışır.

Zaman, zemin ve yaşanılan çevrenin çocuğu olan insan; hayatta farklı reaksiyonlar göstererek yaşadığı zamana adapte olmaya çalışır.

Günümüz insanlarının bir çoğunun “ amaç yokluğundan öldüğü’’ de aşikar dır. Hayatını güzel bir iş, güzel bir eş arasında sıkıştırarak kendini kısıtlayan, sınırlayan zamanımızın insanı psikolojik sıkıntılardan yakasını kurtaramamaktadır. Dünya hayatına geliş amacının farkına varamamış kendisini meta ya kul yapmış insanımız haz ın ve hız ın kölesi olmuştur.

Uhrevi hayatı geri plana atarak her şeyin yaşanılan zamandan ibaret olduğuna kendisini inandıran insan; gerek korkusundan, gerek tembelliğinden sadece yaşadığı dünyaya kulak kabartmıştır.

Şair İsmet Özelin de dediği gibi “insanlar hangi dünyaya kulak kabartmışsa öbürüne sağır’’.

Koskoca bir hayatı bir hiç uğruna yaşayarak tüketiyoruz!

Amaçsız bir şekilde gün tüketmekteyiz;

Koyduğumuz kuralların, kıymet verdiklerimizin, değer biçtiklerimizin tamamı dünyevi olduğu için huzuru elde edemiyoruz. Manevi boşlukların verdiği acıyı psikiyatri kliniklerinde tedavi etmeye çalışıyoruz.

Toplum olarak kardeşlikten, merhametten, infakta, sosyal düzenin dinamiklerini oluşturan saydığımız mefhumlardan uzaklaşmanın acısını yoğun bir şekilde yaşıyoruz.

Kendimizi inandırdığımız küçük amaçlar ediniyoruz; hobilerimiz ve hayallerimiz amaçlarımızı simgeliyor söz de;

Bunlarla bir ömür mutlu geçer sanıyoruz fakat yetmiyor; manevi mefhumlardan uzaklaştıkça sıkıntılara boğuluyoruz fakat çareyi başka yerlerde arıyoruz.

İşte son beş yılda Aksaray ilimizin psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran kişi sayıları:

2009 2010 2011 2012 2013
3754 11572 23831 27580 33625

 

Osman BİLGİÇ