ASÜ’de “Küreselleşmenin Doğurduğu Kültürel ve Ahlaki Yozlaşma” Konulu Konferans Düzenlendi

Aksaray Üniversitesi Aksa Gençlik Topluluğu tarafından Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi konferans salonunda “Küreselleşmenin Doğurduğu Kültürel ve Ahlaki Yozlaşma” Konulu konferans düzenledi.

Aksaray Üniversitesi Aksa Gençlik Topluluğu tarafından düzenlenen konferansa Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ayhan Özçiftçi, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Muhammet Sarı katılırken, konuşmacı olarak Araştırmacı-Yazar Abdülkadir Turan katıldı.

Programın sunuculuğunu Ayatullah Takak yaptı. Konferans, Hafız Bayram Kılıç’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kur’an tilavetinden sonra kürsüye Aksa Gençlik Topluluğu Başkanı Hamdullah Er çıkarak bir selamlama konuşması yaptı. Er, yaptığı konuşmada “Amacımız “Emperyalizmin sinsi oyunlarını ifşa etmek, yarınların yöneticileri ve sahipleri olacak olan Müslüman gençliği uyarmak, Allah’ın üzerimize yüklemiş olduğu tebliğ görevini yerine getirmektir.” dedi.

Konuşmasının devamında dünyadaki bütün gençlerin tehdit altında olduğunu dile getiren Er,

“Tüm dünya gençliği bugün büyük bir tehdit atındadır”

“Başta üniversite gençliği olmak üzere tüm dünya gençliği bu gün büyük bir tehdit atındadır. Aslında dün tehdit olarak karşımızda duran gerçek, bu gün artık içinde yaşadığımız hayat durumuna gelmiştir. Öncelikle bu ülke gençliğinin başına bela olmuş taşeron terör örgütleri, kökü dışarıda olan, dışarının talimatlarını uygulamakla görevlendirilen şer şebekelerinin ifşaatları şunu açık bir şekilde göstermektedir ki; düşünmeyen, sorgulamayan, araştırmayan, körü körüne itaat eden bir nesil oluşturulmak istenmektedir” şeklinde konuştu.

Son olarak İslam’ın kendilerine yüklediği sorumlulukları yerine getirmek için sonuna kadar çalışacaklarını söyleyen Er. “ Bizler, bu ülkede yaşayan Müslüman gençler olarak, İslam’ın bizlere yüklemiş olduğu sosyal sorumluluğun gereğini mutlaka yerine getireceğiz. Vahdet, sorumluluk ve kardeşlik ilkeleriyle adımlarımızı atarak tüm insanlık için en yüce ideallerin gerçekleşmesi uğruna sonuna kadar çalışacağız.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“Küreselleşmenin üç evresi vardır.”

Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye Araştırmacı-Yazar Abdülkadir Turan çıktı. Küreselleşmenin üç evresinden bahseden Turan,  bu üç evreyi “1490’lı yıllar malum, sömürgeciliğin başlaması, 1880’li yıllarda sanayi yayılmacılığı ve 1970’li yıllardan sonra küresel şirketlerin doğması, 1980’lerde iletişim döneminin yaşanması, nihayet1990’larda Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra dünyanın tek güce teslim olması” olarak ifade etti.

“Küreselleşmenin ilk evresinde insanlığın toprağı elinden alındı, ikinci evresinde kolları koparıldı, zanaatlarına son verildi, üçüncü evresinde kalbine, beynine, inancına, kültürüne, günlük yaşam tarzına el kondu” diyen Turan insanlığın sömürgeciliği nefretle, sanayi yayılmacılığını hayretle, kültürel yayılmacılığı teslimiyetle karşıladığını söyledi. İslam âleminin ise coğrafik işgale karşı koyduğunu, sanayi yayılmacılığı konusunda tereddütte kaldığını, kültürel işgal konusunda ise yeterli donanıma sahip olmadığından dilenen noktada durmadığını ifade etti. Buna rağmen, küreselleşmeye sadece Müslümanların Batı’nın dilediği gibi teslim olmadığını vurguladı.

Geçmişin “yerli günahkârlığı” ile çağın “uluslararası koruma altında günahkârlığı” arasındaki farkı “Geçmişin günahkârlığı zafiyetti, yerliydi, sınırlı bir tüketime dayanıyordu, çağın günahkârlığı, bir felsefeye, bir ideolojiye sahiptir, büyük şirketlere varan geniş bir tüketiciliğe yol açar, uluslararası bağlara sahiptir ve politik bir cepheye dönüşmüştür” şeklinde özetleyen Turan, gençliğimizin vahiyle bağının koparılarak, ahlaki kaidelerin baskı unsuru imiş gibi gösterilerek ahlak konusunda korunaksız bırakıldığını, neo-liberalizmin ahlakı ticari ahlaka indirgeyen anlayışının sosyalizmin din karşıtlığı ile buluşturularak bize ahlak konusunda sınırsızlığın özgürlük diye dayatıldığını söyledi, bu sınırsızlık karşısında çözümün vahye dönmemiz ve Resullullah’ın ahlakını  benimsememiz olduğunu belirterek konuşmasını bitirdi.

Konuşmasının ardından günün anlam ve önemine binaen Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ayhan Özçiftçi tarafından Abdülkadir Turan’a plaket taktim edilmesinden sonra program sona erdi.