Ortaköy Belediyesi’nde Neler Oluyor?

Aksaray´da Ortaköy İlçesi Belediye Başkanlığı MHP’den Ak Partiye geçmişti. Ortaköy Belediye Başkanı seçilen Ak Partili Ali Rıza Özdemir, MHP’den devraldıkları belediyenin borçlarını, kasadaki parasını ve son üç aylık süreçte harcanan miktarı brandaya bastırarak Ortaköy Belediye Binasına asmıştı.

MHP’li önceki Başkan Mahmut Ütük ise belediye binasına asılan brandada yazan rakamların doğru olmadığını belirterek, “Belediyeyi borçlu göstermek vicdansızlıktır, kamuoyunu yanlış bilgilendirmektir.” dedi.

Ortaköy Belediye binasına asılan brandada yazan rakamlar şu şekilde;

Ortaköy Belediyesi Mali Durumu 31.03.2019

2018 Yılı Harcama Bedeli 19.013.570.00 TL

2019 Yılı İlk Üç Ayda Yapılan Harcama Bedeli 7.457.378.16 TL

Ortaköy Belediyesinin Toplam Borcu 12.583.157.65 TL

31.03.2019 Bankadaki Para 4.476.990.00 TL

Mahmut Ütük’ün kamuoyuna yaptığı açıklama ise şu şekilde:

24 Nisan 2019 Çarşamba günü Ortaköy Belediye Binasının ön yüzüne “31.03.2019 itibari ile Ortaköy Belediyesinin mali Durumu” başlıklı bir ilan asılmıştır. Bu ilanda dört adet Başlık yer almıştır.

1) Ortaköy Belediyesinin 2018 yılı gider toplamının 19.013.570.00 TL olduğu belirtilmektedir.

Bu husus 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısında görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Ancak ben şu anda o kararlara ulaşacak konumda olmadığım için rakamın doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ancak bütçe görüşmesini içeren meclis kararı yayınlanırsa bu husustaki gerçek görülecektir.

2) 2019 yılı ilk üç ayında yapılan harcama 7.457.378.16 TL olarak belirtilmiştir.

Bu rakam gerçeği yansıtmamaktadır. Zira belediyede 142 kişi çalışmakta olup, bunlara ödenen maaşları ve SGK primleri ile emekli olan 3 personele ödenen emekli ikramiyesi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılan miktar ile iki kişiye ödenen kamulaştırma bedeli takriben 3.850.000 TL civarındadır. Bu durum ise olağan harcamalardır. Belediyede görev yapan Denetim Komisyonu ve Sayıştay bütçe gelir ve giderlerini denetlemektedir. Bunların denetim raporları dururken; böyle gelişigüzel afaki rakamlar yayınlayarak kamuoyunu yanıltmak ahlaka ve adaba uygun bir davranış değildir.

3) Ortaköy Belediyesinin 12.583.157.65 TL borçlu olduğu belirtilmiştir.

Bu husus tamamen YALANDIR. Çünkü Ortaköy Belediyesinin hiçbir vatandaşa, hiçbir esnafa ve hiçbir şirkete BİR KURUŞ BORCU YOKTUR. Hesaplarında bir kuruşluk dahi icra takibi yoktur. 15 yıl boyunca hiçbir bankadan bir kuruş kredi almadan kendi öz kaynakları ile gelir gider bütçesini dengelemiş ve 1 Nisan 2019 tarihinde bir kuruş borcu olmayan ve kasasında milyonlarca nakit parası olan bir belediye olarak yeni yönetime teslim etmiştir. Durum böyle iken belediyeyi borçlu göstermek vicdansızlıktır. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir.

4) Bankadaki nakit para 4.476.990 TL olarak belirtilmiştir.

Bu hususta doğru değildir. Zira Ortaköy Ziraat Bankası, Ortaköy Halk Bankası ve Ortaköy Deniz banktaki hesaplarda takriben 7.000.000.00 TL nakit para mevcuttur. İsteyen tüm vatandaşlarımız bankalardan miktarları öğrenebilir. Durum bu iken kamuoyunu yanıltıcı bilgi vererek birilerinin onuru ile oynamak insani değerlerle bağdaşır bir durum değildir.

Saygıdeğer hemşehrilerim görev yaptığım son 4 yılda 241 kere soruşturma geçirdim. Müfettişler adeta kılı kırk yararcasına incelediler. Yüzümüzü yere bakıtacak, bizi destekleyenleri mahcup edecek hiçbir kusur bulamadılar. Bu belediyenin önüne asılan tabloyu muhataplarının yüzüne çarpıyor ve belediyedeki denetim komisyonu ile bütçe görüşmeleri tutanaklarının yayınlanmasını talep ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum değerli hemşehrilerim.

Kaynak: bizimaksaray.com

Anahtar Kelimeler: , ,