Siyer Vakfı Hicri 1439. Yılını Hadis Yılı Olarak İlan Etti

Siyer Vakfı Hicri 1439 Hadis Yılı programı Pazar akşamı Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi

Programda konuşma yapan Muhammed Emin Yıldırım hoca Muharrem ayı nedeniyle aşura ve kerbela konularına değinerek sözlerine başladı.

Muhammed Emin Yıldırım hoca Kerbela olayına dair şu ifadelerde bulundu; “hicri 61 yılında birçok sahabenin hayatta olduğu bir dönem, en hayırlı nesil tabiin nesli dönemidir. Peki, ne oldu da bu kadar kısa bir zaman diliminde bu acı hadiseler yaşandı.

Bu olayın siyasi nedenleri var.

İdari nedenleri var.

Mezhepsel anlamda etkiler var.

Olayın kabilevi anlamda nedenleri var.

Birçok neden var ama ben size söyleyeyim en önemli nedeni; En güzelin sözlerine sırt dönüldü! Eğer dönerseniz bu acıları yaşamaya muhatap olacaksınız. Bu gün de ümmet olarak her tarafta kerbelalar yaşamıyor muyuz? Şu anda dünyanın birçok yerinde aynı hadiseler yaşanmıyor mu?

Öyleyse mesele, Rasulullah (a.s.)’ın bırakmış olduğu nebevi mesajın tam anlamıyla anlaşılmaması ve hayata tatbik edilmemiş olmasından dolayıdır.

Eğer ümmet kerbelalar’dan ders almayacaksa, o gün yaşanan hadiselerin nelerden kaynaklandığı doğru bir şekilde tespit edilmeyecekse, neyi terk ettiği zaman bu ümmet felaketlerden felaketlere süründüyse ve neye sahip çıktığında kaybettiği izzet elbisesini yeniden giyerse, bunu gereği gibi takdim eder ve bunu kerbela’ da yaşananlardan gereken dersi almazsa, biz daha çok kerbelaları anlatacağız.” dedi.

 

Daha sonra sünnet ve hadisin önemine dair konuşmalarını sürdüren Muhammed Emin Yıldırım sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Tarih boyunca hiç bir zaman, şu an olduğu kadar değerlerimizle kavgalı hale düşmediğimizi belirten Muhammed Emin Yıldırım, bugün hadislere yaklaşımda 5 farklı tavrın mevcut olduğunu söyledi ve bu tavırlara kısaca değindi.

Toptan reddedenler.

Toptan kabul edenler.

Kurana arz edelim diyenlerİstediğimizi alalım, istediğimizi terk edelim diyenler.

Nebevi mirasa dikkatlice yaklaşarak ondan istifade etme yoluna gidenler.

Sünnet Müslümanın kimliğidir. Hayatımızdan koparılan her Sünnet, Müslüman kimliğimizden bir parça koparıyor.” diyen yıldırım, Sünnetin Müslüman kimliğimiz ve şahsiyetimizdeki önemi yüzünden özellikle saldırılan bir alan olduğunu vurguladı.

Hadislerin bir Müslüman için ne anlam ifade ettiğine değinen Muhammed Emin Yıldırım, “Hadis denilen Peygamberimizin (s.a.s) o kutlu sözleri, Allah’ın (cc) kelamı olan Kur’an-ı Kerim’in hayatta nasıl yaşanacağının en güzel vesikasıdır. Hadis demek; Müslümanca yaşamak, Müslümanca düşünmek, Müslümanca hareket etmek nasıl olur bunun belgelerini Kutlu Nebi’den (s.a.s) almak demektir.” dedi.