"yahudi" Haberleri

30 Ağustos 2014, Cumartesi, 7:07 | Gündem | 224 Görüntüleme | 0 yorum
23 Ağustos 2014, Cumartesi, 8:47 | Yazarlar | 621 Görüntüleme | 2 yorum
‘’İsrail’’ kelimesi İbranicede  ‘’yenilmez’’ anlamına gelip, Hz. Yakup’ un lakabıdır. Hz. Yakup (a.s.)’ın oğlu Yahuda’nın soyundan gelenlere Yahudi, bu soydan gelip Hz. Musa’nın dinine mensup olanlara ise Musevi denir. Yahudiler M.Ö. İkinci bin yılın başlarında Hz. İbrahim’in torunu Yakup(a.s.)’la sahneye çıkmışlardır. Yusuf (a.s.) daveti üzerine Hz. Yakup ve Oğulları Mısıra yerleştiler. Mısırda Firavun’un zulmü altında […]