Acar Asü Öğrencilerine Anti-İslamizmi Anlattı

Aksaray üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar, üniversite öğrencilerinin ASÜ Konferans salonunda düzenlediği bir etkinlikte “islamofobi ve Anti-İslamizm”  konulu bir konferans verdi.

Aksaray üniversitesinin öğrencileri tarafından düzenlenen programa katılan Rektör Acar, öncelikle bazı kavramların iyi bilinmesi gerektiğinin ve bu kavramların hangi amaçlarda kullanıldığını belirtti. Özellikle “islamofobi” ve Anti-İslamizm” kavramlarından söz eden ve bu iki kavramın iyi bilinmesi gerektiğini söyleyen ASÜ Rektörü Acar, “islamofobi, “islama ve Müslümanlara yönelik çeşitli nedenlerle duyulan korku, endişe ve uzak durma “olarak açıklanabilir. Anti-İslamizm ise “ İslam ‘a ve Müslümanlara bilinçli bir şekilde bir düşmanlık çabasıdır ve bu iki kavram birbirinden farklıdır” dedi.

Rektör Acar, İslam karşıtlığının İslam düşmanlığının dünyanın en önemli konularından biri olduğunu ve bunun için herkesin kendisince bir önlem alması gerektiğini belirtti. Müslümanlara yapılan bu bilinçli düşmanlığın giderek büyüdüğünü ve her yerde Müslümanlara hakaretlerin çoğaldığını ifade etti.  Dünyada terör saldırılarının İslam ‘la özdeşleştirildiğini ve medya aracılığıyla bunun gündemde tutulduğunu belirten Acar, aslında egemen güçlerin insanlara bilinçli olarak bunu empoze ettiklerini ve İslamı bir terör dini olarak simgeleştirmek istediklerini söyledi. Karanlık güçlerin amaçları, enerji kaynaklarının yoğun olarak bulunduğu Ortadoğu ‘da nüfuzunu arttırmaya çalıştığını, bu nedenle Müslüman ülkelerde devam eden işgallerin, sömürülerin, iç savaş ve adaletsizliklerin meşrulaştırılmaya çalışıldığını ve bunun için islam’ la terörü ayın seviyeye getirmek istediklerini belirtti.

Acar insanların İslamı tam olarak tanımadıklarını ve sadece medyadan gördükleri yanlış haberlere göre hareket ettiklerini söyledi. Dünyada gerçekleştirilen bir terör eyleminin ardından Müslüman kimliğinin ön plana çıkartılmasının çifte standart olduğunu vurguladı.  Acar birkaç yıl önce bir Amerika vatandaşının 72 kişiyi öldürdüğünü ve kimsenin buna “Hıristiyan Terörist “ demediğini, ama ardında Müslüman kimliğine yönelik birtakım izler bırakarak yapılan eylemler ve işlenen cinayetlerde kişilerin dini kimlikleri önce çıkarıldığını ifade etti.

Rektör Acar son olarak, İslamofobi ‘nin Avrupa ‘nın kötüye giden ekonomik yapı ve nüfus mücadelesi, ardından yeni bir düşman oluşturmak amacıyla körüklendiğinden bahsetti. Aşırı ırkçı yapıların giderek güçlendiğini ve Egemen güçlerin bunun üzerinden kendilerine rant elde etmeye çalıştıklarını ifade etti. Yapılan etkinlik öğrenciler ve akademisyenler tarafından yoğun ilgi gördü.