Aksa-Der’  den Vahdet Çağrısı

Suruç ta canlı bomba olayını bahane ederek mütedeyyin fertleri katleden İslam düşmanı Pkk ve türevlerine karşı Aksa-Der’ den vahdet çağrısı yapıldı. Peygamber Sevdalıları platformuna üye derneklerden Aksa-Der başkanı Mustafa Bilgiç’in  yaptığı basın açıklaması metninin tamamı.

Suruç patlamasıyla meydana gelen katliamlar, uzantıları dışarıda olan kimi karanlık odakların ülkede keşmekeş oluşturmak için düğmeye bastıkları görülmektedir. Patlamanın failleri ortaya çıkmadan PKK ve sol fraksiyonların mütedeyyin kimlikleriyle tanınan Müslümanları katletmiş, evleri ve dükkânları kundaklamış, birçok şehir ve ilçelerde kargaşa planını devreye koymuşlardır.

Bu gün ülkemizde Müslümanları yok etme hedefiyle ön planda olan PKK lı çeteler, doğu ve güneydoğu illerinde kendi mahkemelerini kurmuşlar, kendilerine göre maliye kurarak halktan haraç toplamakta ve halkın gençlerini zorla dağa kaçırarak asker alımı yapmaktadırlar. Batıda barış havarisi, insan haklarından dem vuran PKK nın siyasi uzantısı doğuda kendi halkına reva görülen zulüm karşısında hiçbir açıklama yapmayarak pişkinliğini devam ettirmektedir.

Doğu ve güneydoğu illerinde dindar kimliğiyle tanınan özellikle Hür Dava Partisi ve Peygamber Sevdalıları Platformuna üye dernekler yakın dönemde toplamda 500’ e yakın saldırıya uğramış, Başkanları üye ve gönüllüleri katledilmiş, evleri yakılmış, iş yerleri yağmalanmıştır. 2014 yılı Kurban Bayramında Kobani olayları bahane edilerek HDP li yöneticilerin çağrısıyla anarşistler sokağa çağırılmış, fakir halka kurban eti dağıtan Müslüman gençler bu anarşist vahşiler tarafından hunharca katledilmiş, apartmandan aşağı atılmış, taşlarla kafatasları ezilmiş, cesetleri yakılmış ve arabalarla ezilmiştir!

Tüm bu vahşetler yaşanırken hükümet birkaç sözlü uyarının haricinde tek bir somut atmamıştır, batıda ki İslami camialar ise yaşanan vahşetler karşısında gerekli tepkiyi vermemiştir.  Aksaray’da bulunan İslami camiaları birlikte basın açıklaması yapma davetlerimiz çok basit mazeretlerle geri çevrildi ve hiçbir destek görülemedi. Yapılan son saldırılarda dâhil olmak üzere Aksaray’da bulunan İslami camialar iki satırlık basın açıklaması yapma zahmetinde bulunmamışlardır. Bu ihmalkâr tutum İslam kardeşliği, İslam birliği, ümmetin derdini dert edinme iddialarının sözden ibaret kaldığını göstermektedir.

Türkiye de son günlerde yaşanan olaylarla PKK ve tüm sol fraksiyonların nasıl birlik olduklarını, organize bir şekilde hareket ettiklerini açık bir şekilde görmekteyiz. Bunun karşısında her gün birkaç ayrı nokta da saldırıya uğrayan Müslümanların tek kurtuluşu vahdettir! İslami ittifakların olmadığı yerde tefrika ve fitnenin çıkması an meselesidir ve muhakkaktır! Ortadoğu da yaşayan Müslümanların yaşadığı fetret ve tefrikalar bizler için ibret olmalıdır. Türkiyeli Müslümanlar, her gün biraz daha yaklaşan korkunç kargaşayı görmek ve buna göre tedbirlerini almak zorundadırlar.

“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve birbirinizden ayrılmayın! Ve Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın” ayeti kerimesiyle hareket ederek AKSA-DER olarak tüm dindar camiaları İslami vahdet’e davet ediyoruz.