Aksa-Der Peygambere Hakareti Protesto Etti

Diyarbakır Yenişehir DBP’li Belediyesinin Peygamber Efendimizi hedef alan hakaret içerikli karikatürleri billboardlara asmasına yönelik tepki gösteren AKSA-DER basın açıklaması düzenleyerek peygamber düşmanlarını protesto etti.

Aksaray da faaliyet gösteren Peygamber sevdalıları platformu üyesi derneklerden AKSA-DER’in düzenlemiş olduğu “Peygambere sadakat, HDPKK zihniyetine lanet” konulu basın açıklaması yoğun katılımla gerçekleşti.

2015-peygambere-sadakat (2)

Basın açıklaması öncesinde bir açıklama yapan Aksaray İlim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AKSA-DER) başkanı Mustafa BİLGİÇ, “Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) tüm hayatı ve mücadelesi ümmet içindi. Bu gün bir buçuk milyarlık İslam Âlemi bu durumda olmasın diye çok büyük çileler çekmiş, ambargolara maruz kalmış, sevdiği yol arkadaşlarını, dava kardeşlerini kaybetmiş olmasına rağmen her zaman ”Ümmetim, ümmetim” demiştir. Her durumda ümmetini öncelemiş ve bizleri düşünmüştü. Bizlerde peygamberin bu sevgisine, muhabbetine analarımızı, babalarımızı, canlarımızı onun yoluna feda ettiğimizi beyan ediyoruz. Peygamber bize canlarımızdan daha önceliklidir.

Bu ülkede Hz. Muhammed’ (s.a.v.)’e bu çirkin hareketi gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Sanmasınlar ki bu hakaretleri, bu aşağılık saldırıları karşılıksız kalacak. Nasıl ki Mekke fethedilmiş, Ebu Leheblerin sığınacak yerleri kalmamışsa gün gelir bu katillerin, hainlerinde sığınacak yerleri kalmaz, yok olup giderler, bu tarih boyunca böyle olmuştur.

2015-peygambere-sadakat (4)

Buradaki herkesin dikkatini şuna çekmek istiyorum, bunlar peygambere hakaret ediyorlar, Kur’an-ı Kerimi yakıyorlar, camileri ateşe veriyorlar, mütedeyyin camiaya saldırılar düzenleyip Müslümanları katlediyorlar, buna rağmen yine destek verecekmisiniz! Bu Marksistlerin İslam’a olan düşmanlıklarını gerekirse kapı kapı dolaşarak anlatmalıyız.” diyerek konuşmasını tamamladı.

2015-peygambere-sadakat (3)

AKSA-DER adına basın açıklamasını yapan Hamdullah ER,  “Küfür cephesinin Allah’a, Resulüne, aziz dini İslam’a ve onun müntesibi Müslümanlara yönelik büyük taarruza geçtiğine şahitlik ediyoruz. Bizler bu ülkede, bu şehirde yaşayan Müslümanlar olarak, Gerçekleşen alçak saldırının müsebbiplerini, sorumlularını kamuoyu önünde derhal hesap vermeye davet ediyoruz. AKSA-DER olarak, buradan tüm İslami camialara sesleniyoruz; Susmayın! Durmayın! Katillere ve alçaklara karşı sesinizi yükseltin. Tepkinizi gösterin. Çünkü söz konusu olan İslam’dır, İslam’ın Peygamberidir ve bu ümmetin kutsal olan inancıdır…” diyerek Ulu camii önünde ki duyarlı halka hitap etti.

2015-peygambere-sadakat (7)

AKSA-DER basın açıklaması metninin tamamı,

Aksaray’ın Peygamber Sevdalısı Aziz ve Kıymetli Halkı,

Âlemlere Rahmet olarak gönderilen, İnsanların ve insanlığın en hayırlısı Hazreti Muhammed Aleyhi selama yönelik hakaretleri, alçaklığı ve hainliği lanetliyoruz, nefretle kınıyoruz,

Hepinizin malumu olduğu üzere Bu gün Peygambere hakaret içerikli karikatürleri billboardlara asan zihniyet daha dün 6-8 Ekim olaylarını gerçekleştiren caniler, katiller, hainler ve İslam düşmanlarıdırlar.

Kökü dışarıda olan şeref yoksunu bu haysiyetsizlerin bu ülkede yaptıkları tek şey, zulüm, yağma, talan, katliam ve küfürdür! Camileri, medreseleri, Kur’an Kurslarını yakmak, Müslüman halkın evlatlarını katletmek, bunların her zamanki alçaklıklarıdır.

“Hatırlanacağı üzere 2006 yılında Danimarka’da bir gazete tarafından Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatür yayınlanmış, bu İslam ümmetinde büyük bir infiale sebep olmuş ve bu alçaklığa Müslümanlar çok büyük tepki gösterilmişti.

Daha sonra Fransa’da Charlie Hebdo adlı aşağılık bir dergi, Peygamber Efendimize hakaret içerikli karikatürler yayınlayınca büyük tepki görmüş ve çıkan olaylarda çok sayıda Müslüman şehid olmuştu. Bu tepkilerin en büyüğü de Fransa’nın göbeğinde bu derginin merkezi basılarak gerçekleşmiş ve Charlie Hebdo dergisinin bazı çalışanları bu saldırı sonucu ölmüşlerdi.

Maalesef son yaşanan olayda ise Peygambere hakaret içerikli bu edepsiz karikatürleri DBP’li Yenişehir Belediyesi Diyarbakır’daki billboardlara asma densizliğini göstermiştir. Küfür her yerde tek millettir. İslam düşmanlarının adı, rengi, dili, milleti farklı olsa da İslam’a ve mukaddesatlarına olan tutumu değişmemektedir.

Onun için Doğunun da batının da; Fransız’ın da, Türk’ün de, Kürt’ün de Charlie Hepdo’larına lanet olsun, diyoruz. İçimizdeki Charlie Hebdo’lara milyon kez lanet olsun, diyoruz. İçimizdeki Charlie Hebdo’lar kahrolsun, diyoruz.”

“Küfür cephesinin Allah’a, Resulüne, aziz dini İslam’a ve onun müntesibi Müslümanlara yönelik büyük taarruza geçtiğine şahitlik ediyoruz.

Bizler bu ülkede, bu şehirde yaşayan Müslümanlar olarak, Gerçekleşen alçak saldırının müsebbiplerini, sorumlularını kamuoyu önünde derhal hesap vermeye davet ediyoruz.

Verilen görevi icra eden üç-beş personelin görevine son vermek değil, karikatürlerin yayınlamasını onaylayan yetki sahiplerini istifaya ve söz konusu partiyle belediye yetkililerini kamuoyu önünde özür beyan etmeye çağırıyoruz.

Malum zihniyetin siyasi partileri, türevi STK’ları ve bunların temsilcileri, en ufak hadiselerde bile vaveyla koparırken, yaşanan bu fecaat karşısında hiçbir tepki göstermemeleri ve özeleştiri yapmamaları, aynı alçaklığı kabullendiklerini ve ortak olduklarını göstermektedir.

Bizler, Kutsallarımıza yönelik gerçekleşen bu hakareti çok büyük bir kışkırtma olarak değerlendiriyoruz. Sorumlularla ilgili ciddi adımların ivedilikle atılmasını bekliyoruz. İslam’ın değerlerinin hakir görülmesi, hicvedilmesi, hele hele onun Peygamberine hakarete yeltenilmesini sıradan, alalade bir saldırı olarak görmediğimizi özellikle belirtiyoruz.

2015-peygambere-sadakat (6)

Bu ülkede yaşayan Müslümanlar olarak, diyoruz ki; İslam gençliğinin sabrının test etmeye kalkışmayın! Bu alçak hareketinizle firavunların, nemrutların, yezitlerin safında olduğunuzu bir kez daha ilan ettiniz ama biliniz ki Hazreti Muhammed Aleyhi selam bizim canlarımızdan daha azizdir. Bizler Hazreti Muhammed’e değil canımızı, Analarımızı ve babalarımızı feda eden bir ümmet topluluğuyuz ve bunu her zaman yapmaya hazırız.

AKSA-DER olarak, buradan tüm İslami camialara sesleniyoruz; Susmayın! Durmayın! Katillere ve alçaklara karşı sesinizi yükseltin. Tepkinizi gösterin. Çünkü söz konusu olan İslam’dır, İslam’ın Peygamberidir ve bu ümmetin kutsal olan inancıdır…