Aksa Der’den “Şehit ve Şahadet” Programı

Aksaray İlim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde (Aksa Der) “Şubat ayı Şahadet ayı” kapsamında  “Şehit ve Şahadet” konulu sohbet yapıldı.

Gecede konuşma yapan İlahiyatçı Nezir Tunç Hoca konuyla ilgili bir sohbet verdi. Sohbetinde “Şehit ve Şehadet” kavramlarının üzerinde duran Tunç; “Şehit kimdir?” diye sordu ve şöyle devam etti:

Şehit Kimdir?

“Şehit kimdir? Günümüzde kavramların içi boşaltılmış,  basitleştirilmiş ve sanki elimizdeymiş gibi bu yüce kavramı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bunun en büyük sebebi kavramlarımızın içinin boşaltılmış olması ve değersizleştirilmesidir. Halbuki kavramların ne anlama geldiğini tam anlamıyla kavrarsak işte o zaman Şehitlik mertebesinin değerini idrak etmiş oluruz. Örneğin bir Bilal-i Habeşi’yi düşünelim. O sadece “Ahad” i biliyordu. Ama gerçekte ne dediğini o da efendisi Ümeyye B. Halef de çok iyi biliyordu. Bundandır ki bunca işkence ve eziyetlere göğüs geriyordu.”

Peygamber efendimizin bir hadisini hatırlatan Tunç, sohbetini şöyle sürdürdü:

“Bir gün hasta yatağında ölen bir sahabe için, şüphesiz ki o şehittir ifadesini kullandığında, sahabe-i kiram şaşkınlıkla; Ya Resullah! O hasta yatağında ruhunu teslim etmiş biridir, nasıl şehit olabilir? Diye sordular. Bunun üzerine efendimiz:

“O hayatını şehit gibi yaşamıştır, bu yüzdendir ki o şehittir.”

“Ama bazı kimseler var ki İslam ve Allah adını yüceltmek adına yapılan savaşta ölse dahi şehit değildir” diye buyurunca sahabe-i kiram:

“ Onlar kimlerdir ya Resulallah?” diye sorar. Bunun üzerine peygamber efendimiz şöyle buyurdular:

“Onlar ki ganimet için, nam için, o kişi yiğittir desinler diye savaşanlardır.”

Tunç, Şehit kavramının iyice idrak edilmesi gerektiğini ve önemini birkaç somut örnek ile açıkladıktan sonra, şehitlik mertebesinin sahabeler tarafından ne denli arzulandığını şu örnekle açıkladı: “ Şehadet arzusunun en güzel örneği Halid Bin Velid’in kâfirlere hitaben: “Biz ölmek için savaşıyoruz, siz ise ölmemek için. Allah yolunda kaybedecek neyimiz olabilir ki?” demesidir. Şehitlerin bir diğer özelliği de sırat köprüsünden en hızlı geçen zümrelerden bir tanesidir. Peygamber efendimiz bile ruhunu teslim ederken zorlanmıştır. Hz. Aişe validemize bunu ölüm döşeğinde söylemiştir. Bunun içindir ki ölen bir kimse O ölüm anının verdiği acıyı tekrar yaşamamak için dünyaya gelmek istemez, yalnız şehitler Allah yolunda tekrar tekrar ölmek için diriltilip ölmeyi isterler.” Şeklinde konuşmasını bitiren Tunç, sohbetin ardından dua ederek sohbeti bitirdi.

Sohbet bittikten sonra, gecenin anlam ve önemine dair ilahiler seslendirildi.

Aksa Der'de “Şehit ve Şahadet” Programı2 Aksa Der'de “Şehit ve Şahadet” Programı3 Aksa Der'de “Şehit ve Şahadet” Programı4