Anlamlandırmak İnsanın Fıtri Bir Kabiliyetidir

 

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sami Yıldız, insanın, yaratıldığı ilk andan itibaren anlamlandırmaya çalıştığını, bunun insanın fıtri bir kabiliyeti olduğunu söyledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından bu hafta 35’incisi düzenlenen “Felsefe Toplantıları”na konuk olan Mehmet Sami Yıldız, “İnsanın Anlam Arayışı, Değerler ve Din Arasındaki İlişki” başlıklı bir sunum yaptı. Konuşmasına değer kavramını tanımlayarak başlayan Yıldız, “İnsanların, hayatın anlamı ve günlük yaşamın biçimlendirilmesi konusunda, alternatif yollar arasında bir tercih yapmalarını sağlayan yol gösterici nitelikteki soyut yahut somut ilke, inanç ve varlıklardan her birini değer olarak tanımlayabiliriz” dedi. Bu noktada geleneksel, tarihsel, kültürel, felsefi gibi farklı değer kavramlarından söz edilebileceğini belirten ASÜ Öğretim Üyesi Yıldız, bu değerler arasında dini değerlerin de olduğunu ve dini değer kavramının “Doğrular ve yanlışlar konusunda insanı uyarıcı nitelikteki ilkeler” olarak tanımlanabileceğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı din tanımıyla konuşmasını sürdüren Yıldız, “Din, akıl sahiplerini kendi hür iradeleri ile en iyiye, en güzele, en doğruya ulaştıran ilahi kanundur. Yani dinde muhatap akıl sahipleridir ve dinin amacı hem bu dünyada, hem de öteki dünyada insanları en güzele, en iyiye, en faydalıya götürmektir.” İnsanın diğer varlıklardan çok farklı olduğunu, diğer canlıların yapıp ettiklerinde içgüdüsel olarak hareket ettiklerini ve onlara bu programın yaratıcı tarafından yüklendiğini anlatan Yıldız, “Ama insan yaratıldığı ilk andan beri anlam arıyor. İnsanlardaki inanma ve anlamlandırma hali tarihi süreçte de aynıdır. Çünkü insanın anlam arayışı, onun fıtri bir kabiliyetidir” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sami Yıldız, öğrenci ve akademisyenlerden gelen soruları yanıtladı.

2