ASÜ’de Cehennem Ateşine Hazırlık!

Kendilerine “Anadolu Ateşi” adını veren sözde sosyal kültürel etkinlik adı altında gençlerin ahlakını bozmaya, gençlerin yozlaşmasına ve manevi erozyona sebebiyet verecek dans gösterisinin Aksaray Üniversitesinde sahne alacağı, şehrin çeşitli yerlerine asılan afişlerle halka duyuruldu.

Manevi yönden tamamen kuşatılmış ve sosyal hayatın her alanında tehdit altında olan milletin geleceği ve göz bebeği olan gençlerin önünde çok büyük bir tehdit olan bu etkinlikler, Aksaray halkından ve duyarlı öğrencilerden büyük tepki alacağı bekleniyor.

Batının her türlü bozulmuşluğunu, kokuşmuşluğunu içinde barındıran eğitim tedrisatı ve üniversite ortamlarının gençliği getirdiği içler acısı durum yetmezmiş gibi, birde bu tür şeytani etkinliklerin sahne bulması öğrenci velilerini ve duyarlı halkı oldukça tedirgin etmektedir.

Ocak ayı içinde düzenlenecek olan sözde sosyal kültürel faaliyet olarak lanse ettirilen bu tehlikeli oyunun, bu ülke gençleri tarafından sergilenecek olması da ataların kemiklerini sızlatan ayrı bir vakıa olarak görüldü.

Zamanın Fransa Kralına Dans oyununu bir fermanla yasaklatan Kanuni Sultan Süleyman’ın torunlarının kendi atalarına değil de gâvurlara özenmesi, onların şeytani oyunlarına özenmeleri kimi duyarlı çevrelerce tam bir facia olarak nitelendirilmektedir.

İşte Kanuni Sultan Süleyman’ın o meşhur Fermanından bir kesit, “Ey Fransa Kralı Fransuva! Sefir-i Kebirimden aldığım mazhara göre malumatım oldu ki, memleketinde dans namında Ala Mele-İnnas (halkın huzurunda) Fuhşiyyat ve Lubiyat (ayıp davranışlar ve oyunlar) yapıyormuşsun. İş bu Name-i Humayunumun (fermanım) eline vusulünden (geçtiğinden) itibaren bu mel’anet rezalete (lanetlenecek davranışa) son vermediğin takdirde, Ordu-yu Humayunumla gelip seni kahretmeye muktedir olurum.”