Hoş geldin Üç aylar

Üç aylar; Dinimizin mübarek saydığı hicri kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bugün bu mübarek ayların ilk gününe girmiş bulunuyoruz. Rabbimizden bu ayların İslam Ümmetine hayırlar getirmesini ve Müslümanları zilletten azad edip vahdetlerine vesile olmasını diliyorum.

Üç aylar biz Müslümanlar için yıllık mühasebe dönemi olmalı, geçen dokuz ay zarfında Allah (c.c.) rızası için ne tür çalışmalar yaptığımızı ve ahretimiz için ne tür yatırımlar yaptığımızın hesabını yapmalıyız. Eksikliklerimizi Recep, Şaban aylarında tamamlamalı, üç ayların sonuncusu olan Ramazanda yapacağımız İslami hizmet, faaliyet ve ibadetlerle yılımızı taçlandırmalıyız. Çünkü Üç aylar biz Müslümanlar için önemli bir zaman dilimidir. Nitekim efendimiz (s.a.v.)  “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise Ümmetimin ayıdır.” diye buyurarak üç ayların önemine dikkat çekmiştir. Yine Recep ayına kavuşan fahri kâinat Hz. Muhammed (s.a.v.) “Allahım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl, bizi Ramazana ulaştır.” diye dua ederdi.

Üç ayları biz Müslümanlar için değerli kılan bir başka sebep ise dinimizde beş mübarek kandil gecelerinden dördü bu üç aylarda olmasıdır. Regaip gecesi; Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece, Miraç gecesi; Recep ayının yirmi yedinci gecesi, Beraat gecesi; Şaban ayının on beşinci gecesi ve Kadir gecesi; Ramazan ayının son on gecelerinde olmasıdır.

(Bir ayrıntıya değinmeden geçmek istemiyorum. Recep, Şaban Ramazan denilince Müslümanların aklına ibadet, maneviyat, oruç, infak ve itikâf gelmesi gerekirken maalesef birçoğumuzun aklına istihza, komedi ve müstehcen şeyler gelip bilinçsizce gülmeye başlıyoruz. Çünkü bilinçli olarak filimlerde, tiyatrolarda haylaz, pejmürde, komik ve salak rollerde oynayan kişilere özellikle Recep, Şaban ve Ramazan isimleri verilerek bu isimleri basitleştirmek, itibarsızlaştırmak istenmiştir ve maalesef kısmi olarak ta başarmışlardır.)

İşte bugün mübarek üç aylardan birincisi olan Recep ayının ilk günündeyiz. “Recep” kelimesi “tazim ve hürmet ” anlamlarına gelir. Aynı zamanda Recep ayında içinde bulunduğu dört ay hakkında Allah (c.c.) “…Onların dördü dokunulmazlık aylarıdır…” (Tevbe: 36) diye buyurarak Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayların haram aylar olduğuna dikkat çekmiştir.

İslam uleması Recep hakkında “Cennette bulunan bir ırmaktır. Suyu sütten beyaz, baldan tatlı ve kardan soğuktur. O Irmaktan ancak Recep ayında oruç tutanlar içerler.” diyerek bu ayın önemine dikkat çekmişlerdir.

Allah (c.c.) bu aylarda kullarının hata ve günahlarını rahmet ve iyiliği arasına alarak daha çok bağışlamak ister. O zaman biz Müslümanlarda bu aylarda daha çok tövbe-istiğfar edip, yaşam biçimimize daha da dikkat edip, eksikliklerimizi minimuma, İslami hizmetlerimizi, tebliğ çalışmalarımızı, farz-nafile ibadetlerimizi ve Allah rızası için cehd/gayretimizi maksimuma çıkarmalıyız.

Mübarek üç ayların İslam ümmetinin vahdetine ve yekvücut olmasına vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ederim.

İhlâs ve kardeşlik temennisi ile…

Abdullah KADIOĞLU