İslam Aleminin Hicri Yılbaşı Mübarek Olsun

Hicri yılbaşı olarak geçen Muharrem ayı 25 Ekimde başlıyor.

Asırlarca Müslüman topluluklar tarafından kullanılan ve halen kullanılmaya devam eden ‘Hicri Kameri` takvim halen Müslümanlar arasında eski tazeliğini korumaktadır. Farklı nedenlerden dolayı değişik takvim kullanan Müslüman devletler istisna edilecek olursa, tüm dünya Müslümanları oruç, hac, bayram gibi önemli günlerini Hicri Kameri takvime göre tanzim etmektedirler.

Hicri Kameri takvimimizin ilk ayını oluşturan ‘Muharrem’ ayı farklı bir öneme haizdir. Birçok önemli tarihi hadisenin yaşandığı bu ay, Resulullah (sav) tarafından ‘Şehrullah’ (Allah’ın (cc) ayı) olarak isimlendirilmiştir. İçinde birçok hayır ve bereket bulunduran bu ayın diğer bir hususiyeti içerisinde İslam ümmetini yaslara boğan Peygamber torunu Hz. Hüseyin’in (ra) şehadet olayının yaşanmasıdır. Bu da özel olarak ele alınması gereken bir konudur. Muharrem ayının faziletlerini bildiren bazı hadis-i şerif meallerini hatırlayalım:

Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: “Resûlullah (sav) buyurdular ki: “Ramazan ayından sonra en faziletli oruç (ayı) şehrullah olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)

“Hz. Ali’nin (ra) anlattığına göre bir adam ona sorar: “Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?” Ali (ra) şu cevabı verir: “Ben bu soruyu Resulullah`a soran kimseye rastlamamıştım. Nihayet bir adam sordu. O zaman ben de yanlarında idim. Dedi ki: “Ey Allah`ın Resûlü! Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?” Şu cevabı lütfettiler: “Ramazan dışında da oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Çünkü o Şehrullah (Allah`ın ayı)’dır. O ayda bir gün vardır ki, Allah onda bir kavmin günahlarını affetti, bir başka kavmin günahını da affedecek.” (Tirmizi)

Bizlerde olarak genelde dünya Müslümanlarının özelde bütün Aksaraylı Müslümanların Hicri Yılbaşının mübarek olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz.

(Yavuz BİLGİÇ/aksarayhaber.net.tr)