Neo İslamcılık

Ülkemizin haleti ruhaniyesine baktığımız zaman son dönemlerde gerek ak partinin icraatlarından gerek konjektürün esintisinden çokça duyduğumuz, gazete köşelerinde okuduğumuz, üzerine kitaplar yazılan bu kavram üzerinde farklı bir bakış denemesi yapacağız. Birazda karikatürize etmek daha anlaşılır kılacaktır.

İçinde bulunduğumuz zaman dilimi kavramların ölümüne sebebiyet veren bir zaman özelliği taşımaktadır.

Kavram katli hiç bu kadar yaygın olmamıştı kanaatimizce, kavramlar ilmin giriş kapılarıdır ve ilim paylaştıkça anlam kazanan, artan, derinleşen bir yapıya sahiptir.

Ne kadar vahimdir ki günümüzde bir kavram ne kadar çok kullanılırsa o kadar ana yükü azalıyor ve sıradanlaşarak, özünü yitiriyor, harcanıyor. Tüketim üzerine bina edilen kapitalist sistem hiç şüphesiz zamanın en büyük hastalıklarındandır.

Öyle ki sadece somut varlıklar üzerinde tahakküm kurmuş gibi görünen kapıtalizm, aslında bir bakış, zihniyet ve hayat tarzı olmaya başladı ve soyut kavramları da içerisinde öğüterek itibarsızlaştırmaktadır.

Zihinlerimizi, kavramlarımızı, ufkumuzu, medeniyetimizi de tüketmektedir. Görünen o ki İslamcılık üzerine yazılan çizilen ne varsa kavramın ana yükünü imha etmekte banalleştirmektedir. Fakat bu yazıda İslamcılıktan ziyada; sözde İslamcıların tarifini yapan yeni bir kavram ve söylem geliştireceğiz; buda neo İslamcılıktır. Bir neo İslamcının karakteristik özelliklerinden bahsedeceğiz.

Allahu-Teâlâ insanın elinin maddi anlamda dolumu veya boşmu olduğuna bakmaz aksine Allah kulumun eli temiz mi kirlimi diye bakar. Maddi kazanç her hangi bir üstünlük ifade etmez, kulluk şuuruna ermek ve takva sahibi olmak Allah nezdinde değerlidir. Fakat günümüzde ölçü manevi doluluk kazanç olarak görülmemekte tam aksine maddi üstünlük kazanç olarak görülmektedir. Bu bakış açıları ile neo İslamcılık tabiri paralellik arz eder: Neo İslamcı bir birey elindeki kazanca bakar ve maddi çıkarımları onu halis müminlerden ettiğini düşünür.

Neden mi?

”Allah kulunu yani beni seviyor ki mal veriyor sevmese vermezdi, demek ki kurallar bu şekilde ve ben kurallara uyarak hem dünyada refah içerisindeyim hem ahirette refah içerinde olacağım”diye düşünür. Yine neo İslamcının ısmarlama vicdanı vardır; Siyasi erkin izin verdiği, vicdan yap, dediği durumlara vicdan yapar. Vicdan yapması ise onun bir kaç protesto fotosunu veya videosunu sosyal medyada profilinde paylaşmaktan ibarettir.

Biraz daha radikal olan neo İslamcılar ise zulüm coğrafyalarındaki zulme uğramış çocukların fotoğrafını da paylaşır, vicdanının ne kadar yara aldığını bu şekilde duyurmuş olur tüm insanlığa

Zaten vicdanın sızlaması onun için insanların gözünde ”helal olsun ne vicdanlı insanmış”denmesinden ibarettir.

Bir neo islamcı direniş gruplarının içerisinde üniformalı kamuflajlı bir askeri, direnişçiyi asla paylaşmaz profilinde; çünkü her an dengeler değişebilir ve radikalsin sen damgası yiyebilir, aynı zamanda tasvip etmez savaş falan bunlar islamın ruhuna terstir. Yine bir neo islamcı kendi mensubiyetinin dışında olan herkesle her an söylem bazında savaş içerissindedir bu onu daha samimi bir isalmcı olduğuna delalaettir. Bu şekilde düşünür. Neo islamcı kiralık duygular taşır zaman ve zeminin müsade ettiği kadar ağlar konuşur. Neo islamcı en çok ta müslüman şairlerin şiirlerini paylaşmayı sever böylece hem kendini tatmin etmiş olur hemde herkes tarafından tatlı ve şirin görünür.

Ticaretinde işinde gücündedir ama cumaları kaçırmaz. Fakat politikanın çizdiği sınırlar çerçevesinde eğerki siyasiler camilere sık gidiyorlarsa o da en ön safta durmasını bilir. İş yerindeki namaz kılmayan iş arkadaşını yerden yere vurarak bilinçsiz şuursuz diyerek gıybet yapmaya bayılır. Aynı zamnada en makbul kişi kendi siyasi görüşüne katılan oy veren kişidir. Kendi partisinin dışında bulunan tüm insanlar delalet hatta hıyanet içerisindedirler. Özünde neo islamcılar neo haricilerdir. Harici zihniyeti hayatına şiar edinmiş nadide islamcılardır Hakikat kendilerince tecelli bulduğu için bir başkasının eleştirmesi veya söz söylemesi zinhar yasaktır. En mükemmel ve olması gereken durum kendilerinin içinde bulundukları durumdur; neo İslamcılık bir zihin işgali bir ötekileştirme, bağnazlıktır. Sonuç itibari ile neo İslamcılık: rüzgarın hangi yönden estiğini hesap ederek ona göre hareket eden, şekil alan, dünyalık menfaatlerin zarar görmemesi için elinden gelen bütün manevraları yapabilen şahsına münhasır bir yürektir. Aynı zamanda Müslüman olan ve ahiretide düşünen zihniyettir. Ne yardan ne serden geçebilir her ikisini de aynı koltukta taşıyarak hedefe yürümeye çalışır. Neo İslamcıların bilinçli olanları olduğu gibi bilinçsiz olanları da toplumda yaygındır. Şuda bir hakikattir ki bizler neo İslamcısı ile İslamcısı ile ümmetiz eleştirilerimiz infaz için değil bilakis eleştiri nimetini ve geleneğini sürdürmek ve rahmete gark olmak içindir.

Osman BİLGİÇ

Anahtar Kelimeler: , ,