Öğder Aksaray Şubesi Panel Düzenledi

Aksaray Şuurlu Öğretmenler Derneği Şubesinin düzenlediği “Bir Eğitimci Olarak Efendimiz” başlıklı Panel, Kuran Tilavetiyle başladı.

Kürsüye ilk olarak Öğder Şube Başkanı Ahmet Pamuk çıktı. Daha sonrasında ASÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Bahuddin Varol konuşmasını gerçekleştirdi. Öğretim üyesi Prof.Dr. Seyit Avcı ve Yrd. Doç Dr. Mehmet Sami Yıldız konuşmacı olarak söz aldılar.

Panel başkanı Varol, sözlerine eğitimin insan hayatındaki ehemmiyetinden bahsederek, eğitimin doğumdan ölüme kadar sürdüğünü belirtti. ”İnsan eğitimle kazandığı bir takım bilgileri eğer ALLAH’ın kendisine bahşettiği akılla değerlendirip onun istediği şekilde yaşamazsa Kuran-ı Kerim ifadesiyle; Onlar hayvanlar gibidirler, hatta hayvanlardan daha aşağıdadırlar.” diyerek sözlerini tamamladı.

Avcı ise Peygamber Efendimizin hayatının en güzel örnek olduğunu belirterek, Efendimizin hayatından örneklere vererek sözlerini tamamladı.

M. Sami Yıldız, Kuran-ı eğitim metotları ve Kuran-ı eğitiminden bahsederek, vaizlik yaptığı dönemde ilçede yaklaşık beşbin hatim getirildiğini fakat Kuranı anlamaya yönelik herhangi bir çabanın olmadığından bahsetti.