Siyonizm’in Arz-ı Mev’ud Hayali

islamiradyo1_1355261785151

Siyonizm’in temeli; Irkçılık, ihanet ve sadistliğe dayanır. Siyonizm’e göre Yahudiler; Allah’ın seçkin kulları olup, diğer bütün insanlar onlara hizmet etmek için yaratılmıştır. Bu sapık düşünceyi bütün Dünya’ya kabullendirmek onların temel amacıdır.

Tarihleri ihanetlerle dolu olan Yahudiler, 2000 yıl vatansız, devletsiz yaşadılar. 1800’lü yılların sonunda Avusturya asıllı gazeteci Teodor Herzl öncülüğünde Yahudiler teşkilatlanmıştır. Bu teşkilat, örgütlü bir çalışma yaparak, Dünya genelindeki yersiz-yurtsuz Yahudileri bir araya getirmeyi başarmıştır. Amaçları; Filistin topraklarında bağımsız bir Yahudi Devleti kurmak, Tanrı Yahova’ nın vaad ettiği Arz-ı Mev’ud ‘u bu Devletin topraklarına katmak, bilahare Dünya’ya hükmedecek Büyük Yahudi İmparatorluğu inşa etmektir.

Bu hayali gerçekleştirmek için 1800’lü yılların sonunda çok cazip (Filistin toprağı karşılığında Osmanlı’nın tüm borçlarını ödeme gibi… )imkânlar sunarak, defalarca Sultan II. Abdülhamit‘ le görüşen Herzl bir netice alamadan 1904’te ölür. Herzl ‘in ölümünden sonra Dünya Siyonist Örgütlerin başına geçen Haim Waizmann Siyonizm’in merkezini İngiltere’ye taşır, çünkü İngiliz mandasında bulunan Filistin’de toprak sahibi olmak artık Yahudiler için kolay olacaktı.

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere bazı Avrupa Ülkelerinin de desteğiyle, Yahudiler İngiliz işgalindeki Filistin’de söz sahibi olup, dünya genelindeki Yahudileri gizliden gizliye Filistin topraklarına yerleştirdiler. Öyle ki İngilizlerin Filistin’i işgal ettiği yıllarda Filistin’de Yahudi sayısı 84 bin iken, 30 yıl sonra (1948’de) Yahudi nüfusu 650 bin’e ulaşır ve bu nüfus Filistin’in toplam nüfusunun %33’ünü oluşturur.

Başta Siyonizm’in Siyasi kurucusu Teodor Herzl ve birçok Yahudi’nin “Filistin topraklarında Yahudi Devleti” hayali gerçek oluyordu. Çünkü gerek nüfus gerekse toprak sahibi olma hususunda Yahudiler, yavaş yavaş söz sahibi olmaya başlıyorlardı. Nitekim 1948’de Deir Yasir, Kataman katliamları gibi birçok katliamlar yaparak sözde İsrail devletini kurdular.

Kurulan bu terör rejimi hem Yahudi milleti, hem komşu devletleri hem de Dünya’daki tüm millet ve devletler için büyük bir tehlikedir. Çünkü Siyonizm’in temelinde Yahudi İmparatorluğuyla ilgili üç evre vardır. Birincisi; Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmak. İkincisi; Arz-ı Mev’ud’u bu devlete dâhil etmek ki buda: Suriye, Irak, Kıbrıs, Ürdün, Filistin ve Lübnan topraklarının tamamı, Suudi Arabistan’ın kuzeyi, İran’ın batı ve Türkiye’nin Güneydoğu ile İç anadolu’ nun bir bölümü içermektedir. Üçüncüsü ise; Dünya’ya hâkim olan bir Yahudi devletini kurmaktır.

Siyonistler, Yahudi İmparatorluğuyla ilgili birinci evreyi 1948’de gerçekleştirdiler. İkinci evreye yaklaştıklarına inanıyorlar. Çünkü tanrı Yahova’nın vaad ettiği Arz-ı Mev’ud’da ki tüm Ülkelerde şuanda kaos, katliam ve gözyaşı hakimdir. Sonunda bu Ülkelerin tamamı Yahudi kontrolüne geçer ve sıra Dünya’ya hâkim bir Yahudi İmparatorluğu kurmaya gelir diye hayal ediyorlar. Belki de bir hayalden öte gerçekleşeceğine inanıyorlar.

Bütün İnsanlık için büyük bir tehlike olan Siyonizm ideolojisini daha iyi anlamak için, Siyonistlerin kayıtsız-şartsız uydukları Talmut isimli fıkıh kitaplarındaki onlarca emirden sadece üç emri aktararak, siz okuyucuları Siyonizm’i iyi anlamaya davet ediyorum.

1- İnsanlar nasıl hayvanlardan üstün ise Yahudilerde diğer insanlardan üstündür.

2- Diğer insanlara karşı şefkat ve merhamet göstermek Yahudilere yasaktır. Çünkü diğer insanlar hem Yahudilerin hem de Allah’ın düşmanlarıdırlar.

3- Yahudi’nin diğer insanlara yaptığı her iyilik, büyük bir hata, her kötülük ise büyük bir başarıdır. Allah’a yaklaşmaktır.

İhlas ve kardeşlik temennisi ile…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Abdullah KADIOĞLU