Vahdet Üzerine

Vahdet, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmak olarak tanımlanır. Değişik ideoloji ve inançlara sahip olanların ortak noktalarda birleşmeleri, müşterek noktalarda aynı görüş ve stratejiyi takip etmek için birlik olma anlamında da kullanılır.

Hemen her din, mezhep,  ideoloji, kitle, stk kendini ve mensuplarını rahatlatmak için vahdetten bahseder. Bu kendiliğini ispat, kimi yerde kanıtlama, savunma, meşruiyet kazanma, sevimli görünmek için tüm sistemler de kullanılır.

Diğer bir yönden baktığımız da ise topluluk halin de yaşamaya mecbur olan insanın su, ateş kadar gerekli olan sosyal bir sorumluluktur vahdet (birlik, beraberlik için de yaşamak).

Bu nedenle vahdet sadece Müslüman’a gerekmez insan olması yeterlidir. Esasın da ‘’Birlikten kuvvet doğar’’ gibi bizlere mal olmuş sözler vahdet’in tanımıdır,

Müslümanlar olarak Kur’an-ı Kerim ve Hadis’i Şerifler de onlarca örnek bulabileceğimiz yakın tarihimizden vahdetin önemine dair yüzlerce örnek verebiliriz, fakat biz bunları bir kenara bırakıyoruz.

Ve kısa kısa vahdet cümleleri kurmayı önceliyoruz.

Vahdet nedir?

-Vahdet Müslümanın gücü, kuvveti, samimiyetidir.

-Vahdet kul olmanın gereği, ümmet olmanın ispatıdır.

-Vahdet kardeş olma şuuruna ermektir.

-Vahdet kardeşini kendine tercih etmenin adıdır.

-Vahdet sımsıkı tutunup parçalanmamaktır.

-Vahdet kolektif bir nizam oluşturmaktır.

– Vahdet insanlığın gereği vicdanın sesidir.

Vahdet ne değildir?

-Evet, Vahdet şirin görünmek için dillere pelesenk olan bir kavram değildir.

– Tek hakikat benim söylediğim, en doğru yol benimdir, gayrısı batıl, köle, işbirlikçidir; vahdet ancak bana uymakla mümkün olur demek değildir.

-Vahdet kendi zemininin sabitelerini oluşturmak için kullanılan bir söylem değildir.

-Vahdet birlik olalım fakat benim altım da birleşelim demek değildir.

-Vahdet bakın bu yaptığım ümmete çok faydalı hadi beni takdir edin, billboardları dolduralım ümmeti biz temsil ediyoruz anlayışı ile vahdet çağrısı yapmak, vahdet değildir.

Vahdeti kimler yapamaz?

-Ticarette firavun, cami de Musa olanlar vahdet yapamaz.

-Taassubun olduğu yerlerde vahdet yeşermez.

-Tek akla mahkûm olan yapılar da vahdet gerçekleşmez.

-Kendi mensubiyetini önceleyen ile vahdet olmaz.

-Ümmet olmayı bizden olmak olarak gören yapı ve bireyler ile vahdet olmaz.

-Sürekli vahdet naraları atarak şirin görünmeye çalışan fakat hiçbir birlikteliğe yanaşmayan ile vahdet olmaz.

-Müslümanları Müslümanlardan dinlemeyen; fasıklardan dinleyerek Müslümanları eleştiren bunu yaparken de kendi zeminini ve kendi yapısının sözde güzelliğini bir kez daha ortaya koymanın basitliğini ve pervasızlığını ilan eden ile vahdet yapılmaz.

-Zaman ve şartlara göre hareket ederek suya sabuna dokunmadan Müslümanlık taslayan ile vahdet olmaz.

-Kendinden başka ne varsa marjinal gören ile vahdet olmaz.

-Kardeşinin cenazesine gelmeyen, acısını sormayan, derdi ile dertlenmeyen ile vahdet olmaz.

Vahdeti kimler yapar?

-Hayatını Kuran’a göre şekillendirenler ile yapılır.

-Peygamber (s.a.v.) ahlakı ile ahlaklanmayı şiar edinmiş insanlar vahdeti gerçekleştirir.

-Dünya hayatının geçici bir meta olduğunu, tüm hayatını ahirete vakfedilmesi gerektiğine inanan ve inancını pratikleri ile ispatlayanlar vahdeti gerçekleştirebilir.

-Kendi mensubiyetini, ümmetin maslahatına feda edebilecek şuura sahip olanlar ile vahdet yapılır.

-Konu Müslüman kardeşlerim ise gerisi teferruattır şiarını ilke edinenler vahdet yapar.

“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”Buharî, Edeb 27; Müslim, Birr 66

Osman BİLGİÇ

Anahtar Kelimeler: , , ,