Yarın İlk Cemre Düşecek

Toplum arasında baharın müjdecisi olarak bilinen ve “kor halindeki ateş” anlamına gelen cemre 20 Şubat ‘ta hava’ya, 27 Şubat’ ta suya ve 06 Mart’ta toprağa düşecek.

Toplum arasında baharın müjdecisi olarak bilinen ve “kor halindeki ateş” anlamına gelen cemre 20 Şubat ‘ta hava’ya, 27 Şubat’ ta suya ve 06 Mart’ta toprağa düşecek. Arapça kökenli bir kelime olan cemre, ateş, kor, köz manalarına gelen cemrenin aynı zamanda sıcaklığın gelişini müjdelediği bilinmektedir.

Eskiden beri Şubat’ın yirmisinden sonra düştüğü bilinen cemrenin, ilki hava’ya yani sıcaklığın havada başladığını işaret eder. Birinci cemreden bir hafta sonra ikinci cemrenin suya düştüğü, suda sıcaklığın başladığını ifade eder. Bir hafta sonra üçüncü cemrenin de toprağa düştüğü, bununla birlikte toprakta sıcaklığın başladığına işaret eder. Yani sırayla havaya, suya, toprağa düşen cemrenin sıcaklık artışı anlamına gelmektedir.

Bu konuyla ilgili Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi Prof.Dr.M.Öcal Oğuz , bir makalesinde cemre ile ilgili olarak,” Dünyada bütün halk takvimleri ortaya çıktıkları coğrafyaların ve kültürün izlerini taşır ve hepsi de döngüseldir. Aslı Arapça ve köz veya ateş anlamına gelen cemrenin İslamlık öncesi Türk kültüründe imre şeklinde var olduğu mitoloji araştırmacıları tarafından söylenmektedir. Altay kültüründe imre ya da imere denilen ruhun bu tarihlerde sırayla havaya, suya ve toprağa elindeki ateşi saçtığı söylenmektedir. Cemrelerinin düşmesinin ardından ise ağaçlara su yürüme zamanının başladığına inanılarak böylece ağaçların yeşillenip çiçek açmaya başladığı ve baharın gelişi anlamına geldiğini ifade etti.

Cemrenin düşüş zamanları sırasıyla ilk cemrenin 20 ‘ Şubat, ta havaya düşüp kışı yere indirmesidir. İkinci cemrenin 27 Şubat’ta suya düşmesi ve suları ısıtıp buzları çözeceği ve üçüncü cemrenin de toprağı ısıtıp ilk kır çiçeklerinin çıkmasını sağlamasıdır.

Anahtar Kelimeler: , , , , , ,